Ανάδειξη συμμετοχής του ΕΣ στον Β΄ΠΠ – Προώθηση στρατιωτικής ιστορίας