Η Ομάδα μας συλλέγει ότι αφορά την περίοδο εκείνη με στόχο τη διάσωση του υλικού αλλά και την διασταύρωση – εξακρίβωση πληροφοριών και γεγονότων από διάφορες πηγές.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε μια καλύτερη εικόνα της περιόδου αλλά και στην ιστορική ακρίβεια τόσο της αναβίωσης όσο και της ανακατασκευής των υλικών.

Η σημερινή εικόνα της Ομάδας μας είναι αποτέλεσμα πολύχρονης μελέτης που αφορά -μεταξύ άλλων- τη στολή και τον εξοπλισμό του Έλληνα στρατιώτη.

Επιπλέον, μέσα από προσωπικά ημερολόγια και μαρτυρίες μπορεί κάποιος να κατανοήσει καλύτερα το κλίμα της εποχής, τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Ελληνικός Στρατός πολέμησε αλλά και να “ζήσει” την καθημερινότητα του Έλληνα στρατιώτη. Παράλληλα, δίνουν σημαντικές πληροφορίες γύρω από τον εξοπλισμό και τα υλικά της εποχής.

Η βιβλιοθήκη μας: