Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με την κατάλληλη οργάνωσή και εμπειρία του και την ανεκτίμητη αυταπάρνηση Αδελφών Νοσοκόμων αναδείχθηκε ως ο αναντικατάστατος βοηθός και συνεργάτης του Ελληνικού Στρατού κατά την πολεμική περίοδο 1940-1941.